Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Mikkelin Torikauppiaat Ry
Rekisterinumero 159.891
Sähköposti kaijah_ahonen@hotmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaija Ahonen
040 583 7993 • kaijah_ahonen@hotmail.com

3. Rekisterin nimi
Mikkelin Torikauppiaat Ry:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Toripaikkavarauksien osalta tiedot välittyvät Mikkelin kaupungille mm. torin viestintää ja laskutusta varten. Mikkelin kaupungin tietosuojaselosteisiin voit tutustua tästä.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen ja mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) manuaaliset aineistot
Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt kaijah_ahonen@hotmail.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi.
Tietojen oikaisupyynnöt kaijah_ahonen@hotmail.com